Over

Gedurende de 8 jaren dat ik werkzaam was als jeugdreclasseerder en jeugdbeschermer, heb ik ervaren dat het aansluiten bij de cliënt van groot belang is voor het verloop van de hulpverlening. Tijdens mijn hbo-master studie Pedagogiek heb ik onderzocht hoe internettechniek, zoals social media, de aansluiting tussen de cliënt en de hulpverlener kan verbeteren. Vanaf 2013 deel ik die kennis in workshops en trainingen.

Met een rugzak vol vakinhoudelijke kennis èn ambities stopte ik eind 2014 met mijn werk als jeugdreclasseerder / jeugdbeschermer, om me volledig te kunnen focussen op zorgvernieuwing door middel van techniek. Mijn opgebouwde expertise zet ik in bij workshops, trainingen en projecten, maar ook in mijn functie als adviseur e-Health bij een organisatie voor jeugd-ggz waarbij ik betrokken ben bij de implementatie van Virtual Reality.

Inmiddels heb ik bij vele organisaties voor (jeugd)zorg mijn kennis mogen delen. Mediawijsheid en mediaopvoeding zijn daarbij de meest gevraagde onderwerpen, maar ook op het gebied van digitale vaardigheden, chathulpverlening en het omgaan met online agressie mag ik (jeugd)zorgprofessionals helpen. Dat blijkt nog steeds nodig: ondanks dat er al veel mogelijk is met techniek in de zorg, wordt er weinig structureel gebruik van gemaakt.

Meer weten? Neem hier contact met mij op.

T   +31 6 15 50 88 05
E   info@kellydevries.nl
KVK   56907370

Volgen?

© 2020 | Website developed and designed by Wabbes Media & Design