Over

Zijn waar je doelgroep is, dus ook online!

 

2007: 22 jaar was ik, toen ik begon als jeugdreclasseerder. Ik woonde nog thuis en via MSN en Hyves stond ik dagelijks in contact met mijn vrienden. Een check bij mijn cliënten gaf mij de bevestiging: ik hoorde nog bij de 'jongeren', terwijl de 'ouderen' geen idee hadden wat we online allemaal deden. Ook mijn collega's - die op een enkeling na allemaal bij die laatste groep hoorden - waren onvoldoende op de hoogte van de betekenis van social media voor cliënten. Terwijl 'zijn waar je doelgroep is' één van de pijlers van de jeugdreclasseringsmethode is.

Online hulpverlening kwam op. Zou dat wat zijn voor onze cliënten, die toch al zoveel online deden? Ik besloot mijn hbo-masterthese hierop te richten: online hulpverlening in het gedwongen kader. Er ging een wereld voor me open. Niet alleen social media was veel meer in te zetten in de hulpverlening (bijvoorbeeld om cliënten beter te kunnen informeren over voor hen belangrijke zaken), maar er ontstonden ook ideeën over groepschats om ervaringen uit te wisselen en virtuele omgevingen om situaties te oefenen.

Onze papieren doelenkaarten zette ik met behulp van Wouter Bruijning - die ik kende via Twitter - om tot een website waarmee digitaal doelen gesteld konden worden. We wonnen voor dit initiatief de Bert Prinsenprijs (Nederlands Jeugdinstituut). Ook werd ik met regelmaat gevraagd om de resultaten uit mijn hbo-masterthese te delen en projecten met dit thema te leiden, onder andere door Jeugdzorg Nederland. Ik volgde een trainersopleiding en vervolgens een opleiding tot projectmanager, omdat ik de theoretische basis voor deze werkzaamheden wilde leren.

2014: Mijn eigen bedrijf was geboren en al snel reisde ik het hele land door om jeugd(zorg)professionals te trainen in mediawijsheid en mediaopvoeding. Daarnaast begeleidde ik implementaties van e-Health-producten en mocht ik een proof of concept van een appstore voor de jeugdstrafrechtketen, gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, coördineren.

Toch is het ook fijn om deel uit te maken van een organisatie. Dat werd de Mutsaersstichting. Enerzijds als praktijkopleider, want met jonge mensen werken is toch waar ik als pedagoog ooit voor gekozen had. Anderzijds als adviseur e-Health, vanwege mijn opgebouwde expertise en passie voor deze mogelijkheden. Diverse Virtual Reality projecten heb ik mogen leiden en daarnaast bemoei ik me gevraagd en ongevraagd met e-Health-pilots en -implementaties.

2021: Inmiddels heb ik bij vele organisaties voor (jeugd)zorg mijn kennis mogen delen. Mediawijsheid en mediaopvoeding zijn daarbij de meest gevraagde onderwerpen, maar ook op het gebied van digitale vaardigheden, zorgtechnologie, chathulpverlening en het omgaan met online agressie mag ik (jeugd)zorgprofessionals helpen. Dat blijkt nog steeds nodig: ondanks dat er al veel mogelijk is met techniek in de zorg, wordt er weinig structureel gebruik van gemaakt.

Meer weten? Neem contact met mij op.

T   +31 6 15 50 88 05
E   info@kellydevries.nl
KVK   56907370

Volgen?

© 2022 | Website developed and designed by Wabbes Media & Design